horso by themebuzz
096 432 1234
Luathachau@gmail.com
169 đường Lý Nam Đế, TP.Đồng Hới, Quảng Bình

Chuyên mục: Bản án

Tổng hợp các bản án về tội dâm ô trẻ dưới 16 tuổi
Tổng hợp 4 bản án về tội dâm ô trẻ dưới 16 tuổi. Tội dâm ô được quy định tại Điều 146 của Bộ luật....
ZB

Ngày 11/04/2024, Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã ra Bản án số 157/2024/HS-ST nội dung tuyên phạt bị cáo Trương Mỹ....