horso by themebuzz
096 432 1234
Luathachau@gmail.com
169 đường Lý Nam Đế, TP.Đồng Hới, Quảng Bình

Chuyên mục: Hành chính

_vzbga
Thông tư Thông tư 05/2024/TT-BGTVT ....
THUEga
Vi phạm hành chính về thuế Vi phạm hành chính về thuế là hành vi có lỗi do tổ chức, cá nhân thực hiện vi....
THAY ĐỔI NGƯỜI TRỰC TIẾP NUÔI CON SAU LY HÔNation (1)
Thủ tục cấp, đổi lại Giấy phép lái xe hiện nay rất đơn giản và có thể đăng ký đổi trực tuyến trên các trang....
Phân tích Bối cảnh Lịch sử (2)
Vậy thủ tục xin giấy xác nhận độc thân online như thế nào, thủ tục xin giấy xác nhận ra sao? Hãy cùng Luật Hà....
Phân tích Bối cảnh Lịch sử (1)
Bạn hoàn toàn có thể đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp online trực tuyến tại bất kỳ đâu, miễn là bạn có máy....
Dịch vụ Luật sư tư vấn khiếu nại Quyết định hành chính
Quyết định hành chính là văn bản do cơ quan hành chính nhà nước hoặc người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà....