horso by themebuzz
096 432 1234
Luathachau@gmail.com
169 đường Lý Nam Đế, TP.Đồng Hới, Quảng Bình

Chuyên mục: Hợp đồng

Slide1
Pháp luật quy định: Phạt vi phạm chỉ được áp dụng khi các bên thỏa thuận trong hợp đồng và mức phạt là không quá....
vgbhn
Trong quá trình thực hiện hợp đồng, mặc dù các quan hệ dân sự đã được xác lập rõ ràng bằng văn bản, thể hiện....