horso by themebuzz
096 432 1234
Luathachau@gmail.com
169 đường Lý Nam Đế, TP.Đồng Hới, Quảng Bình

Chuyên mục: Tố tụng dân sự

YGTZR

Tại phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án dân sự người kháng cáo có quyền rút đơn kháng cáo không? Khoản 3 Điều 284 Bộ....

THỜI HẠN KHÁNG CÁO TRONG TỐ TỤNG DÂN SỰ (1)
Kháng cáo là quyền cơ bản của công dân khi cho rằng bản án, quyết định của tòa án không đúng quy định pháp luật.....