horso by themebuzz
096 432 1234
Luathachau@gmail.com
169 đường Lý Nam Đế, TP.Đồng Hới, Quảng Bình

Chuyên mục: Video

cxi
Người từ đủ 15 tuổi gây thiệt hại ai phải bồi thường ?....
fgu
Quy định của pháp luật về nguyên tắc xử lý hình sự đối với người dưới 18....
cxi
Hiện nay tình trạng thanh thiếu niên vi phạm pháp luật diễn ra khá....
gcf

Như chương trình trước chúng tôi đã đề cập. Luật đất đai năm 2024 có rất nhiều điểm mới bảo vệ quyền lợi của người....

hường thiệt hại
bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của....
kjhkl
Chuyển đổi mục đích sử dụng đất là nhu cầu phổ biến của người sử dụng đất. Trong đó có nhu cầu chuyển đổi từ....